ZATEPLOVÁNÍ, STAVBY, ELEKTRO
Transformátor VN Rozvaděč NN El. instal. čer. stanic SHELL  DEA
Transformátor VN Rozvaděč NN El. instal. čer. stanic SHELL DEA
El. inst.. již. křídla Pražského hradu Fontána Kinských Osvětlení eBanka
El. inst.. již. křídla Pražského hradu Fontána Kinských Osvětlení eBanka
Rozvaděč pro fontánu Kinských Výměna HDV Kolbenova Kabelové prostupy z VN rozvodny
Rozvaděč pro fontánu Kinských Výměna HDV Kolbenova Kabelové prostupy z VN rozvodny
Montáž prefa rozvodny VN Připojení VN kabelů Rozvaděč VN
Montáž prefa rozvodny VN Připojení VN kabelů Rozvaděč VN
Sekunderní strana v rozvodně VN Umístění antén na komín. tělese Detail napojení kabelových žlabů
Sekunderní strana v rozvodně VN Umístění antén na komín. tělese Detail napojení kabelových žlabů
Kabelová trasa na ploché střeše Umístění antén  na stožáru VVN
Kabelová trasa na ploché střeše Umístění antén na stožáru VVN